فیلتر گاز پکیج برند H-ILIYA

فیلتر گاز پکیج بر سر راه ورودی گاز پکیج نصب می شود تا پکیج را از ورود ذرات معلق موجود در خط لوله گاز شهری محافظت نماید. همچنین از ورود پلیسه های موجود در لوله های گاز به داخل پکیج جلوگیری می نماید.

وزن: 153 گرم

مقایسه محصول