فروش

محافظ ولتاژ ارت دار سامو مناسب برای انواع پکیج

41,000 تومان 37,000 تومان

این محصول از طریق ایجاد وقفه در برقراری جریان از آسیب دیدگی لوازم برقی دارای برد های الکترونیکی جلوگیری می کند

مقایسه محصول