نوار تفلون پکیج( 2 عددی)

برای آب بندی نمودن اتصالات رزوه ای (چه فلزی و چه پلیمری) در محل اتصال استفاده می شود.

وزن هر حلقه: 11 گرم

مقایسه محصول