آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

Labelled illustration of refrigeration cycle.

سیکل تبرید (Refrigeration Cycle)

سیکل تبرید یا چرخه سرمایش، فرآیندی است که طی آن عمل سرد سازی و انتقال گرما به صورت چرخه ای انجام می گیرد. این چرخه یک چرخه ترمودینامیکی است که با حرکت یک سیال در طول سیکل موجبات انتقال حرارت از محیطی با دمای کم را به محیطی با دمای بالا سبب می شود. از...

ادامه مطلب

انواع کمپرسور

انواع کمپرسورهای تبرید

کمپرسور وسیله ای است که نمونه ای را درحالت گازی کمپرس کرده و حجم آن را کاهش می دهد به این ترتیب فشار و دمای نمونه افزایش می یابد. براساس کارکرد کمپرسورها به دو دسته تقسیم بندی می شوند: کمپرسورهایی با جابجایی مثبت Positive displacement، عملکرد ...

ادامه مطلب

Temperature-sensors

سنسورهای تبرید

تئوری طراحی و استفاده از سنسورهای دما را مورد بررسی قرار می دهیم. اندازه گیری دما در بسیاری از پروسه های مهم و قابل اهمیت می باشد و می تواند در طول عمر ماشین ها و اجزاء آنها تاثیرگذار باشد. سه هدف اصلی استفاده از یک سنسور عبارت است از : 1. کنترل 2....

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین