آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

main-qimg-1efc5bff1dcb21d08ae0d4f7ca0aa6ff

تله بخار Steam Trap

تله بخارها عناصر بنیادی در سیستم های بخار هستند. در این سیستم ها سرعت و حرکت بخار در لوله ها در بازه ای مابین 15 الی 40 متر بر ثانیه می باشد در حالیکه سرعت آب کندانس شده چیزی نزدیک به 2 الی 3 متر بر ثانیه است این اختلاف سرعت حضور همزمان بخار و آب در ...

ادامه مطلب

Temperature-sensors

سنسورهای تبرید

تئوری طراحی و استفاده از سنسورهای دما را مورد بررسی قرار می دهیم. اندازه گیری دما در بسیاری از پروسه های مهم و قابل اهمیت می باشد و می تواند در طول عمر ماشین ها و اجزاء آنها تاثیرگذار باشد. سه هدف اصلی استفاده از یک سنسور عبارت است از : 1. کنترل 2....

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین