آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

Deaerator

تجهیز دی اریتور ( Deaerator )

در سیستم بخار برای حفظ سلامت تجهیزات و بویلر از خوردگی، یکسری اقدامات مهم صورت می گیرد که از جمله یکی از آنها حذف اکسیژن و گازهای محلول و نامحلول در آب ورودی به بویلر می باشد. گازهای اکسیژن و دی اکسید کرین  احتمال خوردگی را در فلزات افزایش می دهند. ز...

ادامه مطلب

main-qimg-1efc5bff1dcb21d08ae0d4f7ca0aa6ff

تله بخار Steam Trap

تله بخارها عناصر بنیادی در سیستم های بخار هستند. در این سیستم ها سرعت و حرکت بخار در لوله ها در بازه ای مابین 15 الی 40 متر بر ثانیه می باشد در حالیکه سرعت آب کندانس شده چیزی نزدیک به 2 الی 3 متر بر ثانیه است این اختلاف سرعت حضور همزمان بخار و آب در ...

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین