آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

danfoss-kpi36-l

پرشر سوئیچ در آبرسانی خانگی

در سیستم های آبرسانی ساختمان های مسکونی از مخزن و پمپ استفاده می شود و برای تنظیم فشار بصورت اتوماتیک از قطعه ای به نام ست کنترل استفاده می گردد که بزرگترین ایراد آن خرابی زود هنگام است از اینرو از تجهیز دیگری به نام پرشرسوئیچ می توان به جای ست کنترل...

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین