آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

Temperature-sensors

سنسورهای تبرید

تئوری طراحی و استفاده از سنسورهای دما را مورد بررسی قرار می دهیم. اندازه گیری دما در بسیاری از پروسه های مهم و قابل اهمیت می باشد و می تواند در طول عمر ماشین ها و اجزاء آنها تاثیرگذار باشد. سه هدف اصلی استفاده از یک سنسور عبارت است از : 1. کنترل 2....

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین