آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

muffler

تجهیز مافلر ( Muffler )

مافلر، قطعه ای است که در کمپرسورهای پیستونی در خط دیس شارژ کمپرسور نصب می شود. این قطعه در کمپرسورهای اسکرو و اسکرال نصب نمی شود. در داخل این قطعه صفحات یا بافل هایی وجود دارند که بصورت پشت سر هم قرار گرفته اند تا مسیر عبور گاز را تشکیل بدهند. زمانیک...

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین