آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

Economizer

اکونومایزرEconomizer

اکونومایزر یکی از انواع مبدل حرارتی است که از آن هم در بویلرها و هم در چیلرها استفاده می شود. استفاده از اکونومایزر در چیلرها به این دلیل است که هم ظرفیت سرمایشی سیستم را بالاتر برده و هم بازدهی آن را افزایش می دهد و مهم تر این که سبب ایجاد ساب کولین...

ادامه مطلب

Condensing boiler

نکات قابل توجه در طراحی بویلرهای چگالشی

در یک بویلر معمولی میزان هدر رفت انرژی گرمایی به صورت زیر می باشد: 1- 3 تا 5 درصد از طریق گازهای حاصل از احتراق 2- 3 تا 5 درصد از طریق بدنه بویلر 3- 10 درصد از طریق گرمای نهان با توجه به مقادیر فوق میزان گرمای قابل استفاده از یک بویلر معمولی بیش ...

ادامه مطلب

پمپ گرمایشی چیست

هیت پمپ Heat Pump

هیت پمپ وسیله ای است که ا ز انرژی مکانیکی برای انتقال گرما از یک محل به محل دیگر استفاده نموده و با معکوس کردن سیکل تبرید کار می کند. می توان از هیت پمپ برای تولید سرما یا گرما استفاده کرد. در حالت سرمایش یک هیت پمپ همانند یک سیکل تبرید کار می کند و ...

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین