آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

Condensing boiler

نکات قابل توجه در طراحی بویلرهای چگالشی

در یک بویلر معمولی میزان هدر رفت انرژی گرمایی به صورت زیر می باشد: 1- 3 تا 5 درصد از طریق گازهای حاصل از احتراق 2- 3 تا 5 درصد از طریق بدنه بویلر 3- 10 درصد از طریق گرمای نهان با توجه به مقادیر فوق میزان گرمای قابل استفاده از یک بویلر معمولی بیش ...

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین