آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

Condensing boiler

نکات قابل توجه در طراحی بویلرهای چگالشی

در یک بویلر معمولی میزان هدر رفت انرژی گرمایی به صورت زیر می باشد: 1- 3 تا 5 درصد از طریق گازهای حاصل از احتراق 2- 3 تا 5 درصد از طریق بدنه بویلر 3- 10 درصد از طریق گرمای نهان با توجه به مقادیر فوق میزان گرمای قابل استفاده از یک بویلر معمولی بیش ...

ادامه مطلب

BOILER

خوردگی بویلر( Corrosion of Boiler)

خوردگی یکی از اشکال مختلف فرسایش می باشد. خوردگی به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می شود: 1- خوردگی سطوح خارجی که در معرض گازهای حاصل از احتراق می باشند. 2- خوردگی سطوح داخلی که در تماس با سیال داخلی هستند. خوردگی سطوح خارجی شامل: خوردگی دمای بالا و ...

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین