آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

بوسترپمپ آتشنشانی

بوستر پمپ آتش نشانی

براساس استاندارد NFPA20 کلیه ساختمانهایی که در آنها سیستم های اطفاء حریق نصب شده است می بایستی جهت تامین آب مورد نیاز با فشار مناسب از تجهیزاتی مانند الکترو موتور، پمپ، کلکتور، نمایشگر درجه و ابزارهای کنترل جریان که به مجموعه ای از این تجهیزات که در ...

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین