آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

Deaerator

تجهیز دی اریتور ( Deaerator )

در سیستم بخار برای حفظ سلامت تجهیزات و بویلر از خوردگی، یکسری اقدامات مهم صورت می گیرد که از جمله یکی از آنها حذف اکسیژن و گازهای محلول و نامحلول در آب ورودی به بویلر می باشد. گازهای اکسیژن و دی اکسید کرین  احتمال خوردگی را در فلزات افزایش می دهند. ز...

ادامه مطلب

danfoss-kpi36-l

پرشر سوئیچ در آبرسانی خانگی

در سیستم های آبرسانی ساختمان های مسکونی از مخزن و پمپ استفاده می شود و برای تنظیم فشار بصورت اتوماتیک از قطعه ای به نام ست کنترل استفاده می گردد که بزرگترین ایراد آن خرابی زود هنگام است از اینرو از تجهیز دیگری به نام پرشرسوئیچ می توان به جای ست کنترل...

ادامه مطلب

بوسترپمپ آتشنشانی

بوستر پمپ آتش نشانی

براساس استاندارد NFPA20 کلیه ساختمانهایی که در آنها سیستم های اطفاء حریق نصب شده است می بایستی جهت تامین آب مورد نیاز با فشار مناسب از تجهیزاتی مانند الکترو موتور، پمپ، کلکتور، نمایشگر درجه و ابزارهای کنترل جریان که به مجموعه ای از این تجهیزات که در ...

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین