آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

boiler

بویلر وانواع آن

بویلر یا دیگ، تجهیزی است مکانیکی که به صورت یک مخزن تحت فشار عمل نموده و سیال درون خود را به دمای مورد نظر می رساند. براساس خروجی بویلر می توان آن را به دو گروه بویلر آب گرم و بویلر بخار گرم تقسیم بندی نمود. اجزاء اصلی تشکیل دهنده یک بویلر شامل: 1. ...

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین