آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

اجزاء سیکل تبرید

سیکل تبرید یا همان چرخه تبرید به فرآیند سردسازی گفته می شود که در آن یک سیال مانند هوا یا آب به وسیله سیالی دیگر مانند مبرد (گاز فریون) سرد شده و برای کاربردهایی چون سرمایش هوای یک ساختمان یا خنک کاری مدار یک دستگاه صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابرین کلمه سیکل تبرید چیست به معنای چرخه ای سرمایشی است که دائما تکرار می شود تا عمل سردسازی را انجام دهد.
سیکل تبرید در کل به دو نوع سیکل تبرید تراکمی و سیکل تبرید جذبی تقسیم بندی می شود. اما سیکل تبرید تراکمی دارای چهار عنصر اساسی می باشد که عبارتند از:
1. کمپرسور: فشرده سازی مبرد گازی شکل ( واحد تراکم)
2. کندانسور: خنک کردن مبرد ( واحد چگالش)
3. شیر انبساط: تغییر فاز مایع مبرد( واحد اختناق)
4. اواپراتور: مبدل حرارتی ( واحد تبخیر)
به غیر از این اجزاء اساسی سیکل تبرید دارای اجزاء دیگری هم می باشد که به برخی از آنها اشاره شده و توضیح خواهیم داد.
شیر انبساط یا Expansion Valve :
جهت بهینه نمودن میزان مبرد ورودی به اواپراتور و میزان بهینه سوپر هیت در خروجی اواپراتور و ورودی به کمپرسور استفاده می شود. شیر انبساط ترموستاتیکی یا TEV میزان تزریق مبرد را از کندانسور به اواپراتور کنترل کرده و میزان مشخصی از مبرد را از خودش عبور می دهد تا دمای سوپر هیت یا دمای مافوق داغ خروجی اواپراتور در حد مشخصی باقی بماند.
چنانچه مبرد در خروجی اواپراتور کاملا به شکل گاز مافوق داغ نباشد امکان برگشت مایع به کمپرسور وجود خواهد داشت که این مساله می تواند اثر مخرب بر روی کمپرسور بگذارد. زمانیکه فشار حباب برابر با مجموع فشار اکولایزر و فشار فنر باشد در اینصورت تعادل فشار برقرار شده و دیافراگم حرکتی ندارد. اما زمانیکه تغییرات فشار بوجود بیاید و فشار حباب افزایش یابد دیافراگم رو به پایین حرکت خواهد نمود و زمانیکه فشار حباب از مجموع دو فشار فوق الذکر کمتر بشود، دیافراگم رو به بالا حرکت خواهد نمود.

گیرنده سیکل تبرید یا Receiver :
بخار مبردی که توسط کمپرسور، کمپرس شده، در کندانسور کندانس شده و بعد از خروج از کندانسور، مایع مبرد از ریسور عبور داده می شود. هدف از وجود این رسیور دو چیز می باشد، اول اینکه تغییرات سطح مایع مبرد را بدلیل تغییرات بار جبران نماید، زیرا زمانیکه مایع مبرد بقدر کافی قبل از اکسپنشن وجود نداشته باشد، سیستم ناپایدار خواهد شد و هدف دوم از حضور ریسور این است که ریسور نقش جدا کننده مایع مبرد از بخار مبرد را برعهده دارد تا به این ترتیب مبرد خالص رسیور را ترک نماید.

ترموستات Thermostat :
دمای اتاق سرد شونده در طول روز تغییر می کند از اینرو این سوال پیش می آید که چگونه دما را می توان کنترل نمود؟
ترموستات دمای اتاق سرد را حس کرده و مطابق با دمای تنظیمی می تواند سیستم را کنترل نماید. ترموستات مدار فرمان الکتریکی را باز یا بسته می کند و این کار را بر اساس دمای تنظیمی انجام می دهد. دو کارکرد اصلی برای ترموستات تعریف شده:
1. محافظت و ایمنی: جلوگیری از کاهش و افزایش شدید دما برای مثال جلوگیری از یخ زدگی
2. کنترل: تنظیم دمای اتاق سرد شونده
اما چگونگی کارکرد ترموستات ها به این صورت است که زمانیکه دمای اتاق سرد شونده افزایش می یابد، فشار داخل حباب بالا رفته در نتیجه تیغه باز و بسته شده و مدار فرمان وصل می شود. و زمانیکه دمای اتاق سرد شونده کاهش می یابد، فشار به پایین تر از میزان ست پوینت تنظیمی رسیده و کنتاکت بسته می شود در نتیجه مدار فرمان قطع می گردد.

شیر برقی یا Solanoid Valve :
شیر برقی، یک شیر الکترومگنتیک است که با باز و بسته شدن مسیرجریان عبوری مبرد را باز و بسته می نماید. دو نوع از آن وجود دارد تحت عنوان دایرکت اوپریتد و سرو که نوع دایرکت اوپریتد به این صورت کار می کند که به محض ورود جریان الکتریکی، جریان مبرد را برقرار می کند و نوع سرو، براساس اختلاف فشار در دیافراگم پیستون شیر را باز و بسته می نماید. دسته بندی دیگری نیز برای شیر برقی ها وجود دارد تحت عنوان شیر برقی نرمالی کلوز و نرمالی اوپن. شیر برقی نرمالی کلوز در حالت عادی بسته می باشد و با برق دار شدن مسیر جریان مبرد را باز می نماید در حالیکه شیر برقی نرمالی اوپن در حالت عادی باز بوده و با برق دار شدن مسیر جریان مبرد را می بندد.
زمانیکه دمای اتاق سرد شونده افزایش می یابد، فشار داخل حباب ترموستات بالا رفته و کنتاکت بسته می شود و شیر برق باز می گردد در نتیجه مبرد به اواپراتور جریان می یابد و زمانیکه دمای اتاق سرد شونده کاهش یافته و فشار داخل حباب نیز کاهش می یابد و کنتاکت باز می شود در نتیجه شیر برق بسته و جریان مبرد به اواپراتور قطع می گردد.

کنترل کننده فشار یا Pressure Control :
برای کمک به کمپرسور در زمان افزایش و کاهش شدید فشار دیس شارژ یا فشار کندانسور، یک سیستم حفاظتی طراحی شده به نام پرشر کنترل که در واقع دارای دو کارکرد اصلی است. 1. نقش محافظتی دارد در برابر تغییرات شدید فشار و 2. نقش کنترلی دارد بر روشن و خاموش کردن کمپرسور، فن کندانسور و پمپ.
دو نوع از این کنترل کننده های فشار وجود دارند: 1. پرشر کنترل تکی : به صورت مجزا یا فشار زیاد را کنترل می کند و یا فشار کم را کنترل می نماید 2. پرشر کنترل دوبل: بصورت همزمان هم فشار بالا و هم فشار پایین را با هم کنترل می کند.

جداکننده روغن یا Oil Separator :
ورود روغن به سیکل تبرید یک عیب محسوب می شود. بطور تقریبی به ازاء هر 1 درصد روغنی که از کمپرسور به سمت سیستم فرار می کند، 3 درصد کاهش راندمان خواهیم داشت. جدا کننده روغن، روغن را از گاز داغ جدا کرده و به کارتر کمپرسور برمی گرداند و به این ترتیب کمپرسور را در برابر کاهش شدید روغن محافظت می نماید، همچنین از تله شدن روغن در سایر نقاط سیستم جلوگیری می کند. چگونگی عملکرد این جداکننده به این صورت است که زمانیکه سطح روغن افزایش می یابد شناور به سمت بالا حرکت کرده و فشار گاز دیس شارژ باعث می شود که روغن به سمت کارتر حرکت کند.

صافی یا Filter Drier :
در سیکل تبرید امکان وجود مواد خارجی و نامحلول مثل اکسید فلزات و مواد زائد ناشی از جوشکاری وجود دارد که حضور این مواد در سیستم سبب آسیب رسیدن به کمپرسور و کاهش راندمان سیکل می گردد. از فیلتر درایرها برای پاک نمودن این مواد خارجی و نیز جلوگیری از ورود رطوبت به داخل سیستم استفاده می شود. این فیلترها در واقع با جمع آوری و نگهداری این مواد خارجی و زائد از سیستم تبریدی محافظت می کنند، آنها مواد جامد و اسید های تشکیل شده در سیکل را جذب می کنند و آب را قبل از ورود به اکسپنشن جمع آوری می نمایند. به این ترتیب از بروز واکنش های شیمیایی زائد در سیکل تبریدی جلوگیری می کنند.

شیشه مشاهده یا Sight Glass :
جهت مشاهده میزان مبرد در سیکل و میزان رطوبت سیستم استفاده می شود. معمولا بعد از فیلتر درایرها نصب می شوند جهت نشان دادن میزان رطوبت اضافی در سیکل و همچنین برای پی بردن به کمبود میزان مبرد در سیکل تبرید به ما کمک می کنند. سایت گلاسها دارای نشانگر هستند که با دو رنگ زرد و سبز نمایش داده می شوند. رنگ سبز نشان دهنده این است که رطوبت زیان آور در سیستم وجود ندارد و رنگ زرد نشان دهنده این است که میزان رطوبت در سیکل بالا است.
هرگاه در سایت گلاس حباب مشاهده کردیم بدین معنا است که سه اتفاق ممکنه افتاده باشد:
1. افت فشار در فیلتر درایرها که باعث قفل شدن مسیر عبور مبرد شده
2. سابکول کم
3. میزان مبرد در کل سیکل تبرید پایین آمده است
زمانیکه نشانگر سایت گلاس زرد رنگ باشد بایستی فیلتر درایر را تعویض نمود و در صورتیکه در سایت گلاس حباب دیده شود نیاز به تعویض فیلتر درایر می باشد.

شیرهای توپی یا Ball Valve :
برای قطع و وصل نمودن جریان در سیکل تبرید از شیرهای توپی استفاده می شود. این شیرها در خط مایع و خط گاز داغ نصب می شوند تا بتوان یک قسمت از سیکل را ایزوله نموده و با بستن جریان مبرد بتوانیم برای مثال یک قطعه را تعویض نماییم.

قبلی
انواع مبردها
بعد
بوستر کمپرسور هوای فشرده

پست های مرتبط

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین