آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

ariston_one_szeria

مزایای استفاده از پکیج چگالشی آریستون:

مزیت اصلی استفاده از پکیج های چگالشی نسبت به نوع غیر چگالشی این است که حداقل ۲۵ درصد بازده بیشتری دارند. این سطح از راندمان با توجه به استفاده از گرمای تلف شده در دودکش بدست می آید و آب ورودی را پیش گرم می نماید. در واقع در نوع چگالشی ۱۰ تا ۱۱ درص...

ادامه مطلب

چگالشی

فناوری پکیج های چگالشی

کیج چگالشی برای پیش گرم کردن آب سرد از گرمای حاصل از محصول احتراق استفاده می کند. دودی که گرمای خود را به آب میدهد با دمایی بین 60 تا 65 درجه از دودکش خارج می شود. به این ترتیب آب مصرفی مقداری گرم شده در نتیجه پکیج برای داغ کردن این آب به انرژی کمتری نیاز دارد و زمان کمتری نیز صرف داغ شدن آب می شود.

ادامه مطلب

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین