آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

انواع مبردها

مبردها سیال حیاتی کارکرد تمام سیستم های تراکمی بوده و در سایزهای مختلف در سیلندر پر می شوند. هر مبرد دارای طراحی ویژه برای یک کارکرد خاص است و هر روزه مبرد جدیدی یافت می شود.
سیلندرهای پر شدنی: برای کاربردهای پرمصرف و تکرارپذیر مورد استفاده قرار می گیرند. این سیلندرها هر 5 سال یکبار بایستی مورد بازبینی و تست قرار بگیرند. هر سیلندر با رنگ مشخص کننده یک مبرد رنگ آمیزی شده است. سیلندرها از روی کلمه R و عددی که در ادامه R وجود دارد و نشان دهنده نوع مبرد قابل شناسایی است.
سیلندرهای بازیافتی: این سیلندرها قابل پرشدن هستند و در قسمت بالا زرد رنگ و در قسمت بدنه خاکستری می باشند. این سیلندرها دارای دو شیر برای شارژ حالت مایع و گاز هستند.
ظرفیت سیلندر: سیلندرها به میزان 85 درصد ظرفیت شان پر می شوند و 15 درصد باقیمانده بایستی برای انبساط هیدرواستاتیک مایع خالی در نظر گرفته شود. سیلندرها با دو شیر امکان شارژ مبرد به حالت مایع و گاز را می دهند. اگر دما به 74 درجه سانتیگراد برسد پولکی اطمینان باز شده و فشار سیلندر خالی می شود.
بیش از اندازه پر شدن سیلندر: وقتی سیلندر بیش از اندازه پر بشود انبساط هیدرواستاتیک می تواند باعث انفجار سیلندر بشود.
هر سیلندر دارای نامی است که با حرف R انگلیسی شروع می شود و ظرفیتش به پوند براساس 85 درصد ظرفیت بر روی آن نوشته شده است.
مبردهای خالص PURE Refrigerant:
این مبردها تنها دارای یک مولکول بوده و ترکیب آنها در زمان جوشش و کندانس تغییر نمی کند.
مبردهای آزئوتروپیک AZEOTROPIC Refrigant:
این دسته از مبردها مخلوطی از دو مبرد خالص هستند که خواص جداگانه ای دارند.
مبردهای زئوتروپیک ZEOTROPIC Refrigant:
این مبردها مخلوط دو یا سه مبرد می باشند که به شکل آزئوتروپیک نیستند و دوستدار لایه ازن بوده و دارای فشار ویژه برای هر دمایی هستند.
حرف R مبردها: حرف R در جلوی دسته بندی نشان دهنده مبرد یا Refrigerant است. زمانیکه یک تولید کننده مبرد جدیدی را با یک شماره تولید می کند این شماره را در ادامه حرف R می آورد و چنانچه تولید کننده دیگری همان مبرد را تولید نماید شماره مبرد یکسان خواهد بود.
کلر فلوئورکربن ها یا CFCs: مولکولهایی که از کلر و فلوئور و کربن تشکیل شده اند. این مبردها خیلی پایدار بوده و با ورود به اتمسفر به سادگی شکسته نمی شوند. این مبردها به صورت پایدار برای 40 سال باقی می مانند و قبل از شکسته شدن به لایه بالایی ازن می روند. هر اتم کلر می تواند صد هزار مولکول ازن را تخریب نماید.


هیدروکلر فلوئورکربن ها یا HCFCs: این مولکولها پایداری کمتری نسبت به کلروفلوئورکربن ها دارند و برای اتمسفر کمتر مضر می باشند و چون شامل هیدروژن هستند در نتیجه سبب پایداری کمتر مولکول می شوند و زمانیکه وارد اتمسفر می شوند براحتی می شکنند.


هیدروفلوئورکربن ها یا HFCs: شامل کلر نبوده که بخواهند ازن زرا تخریب نمایند. این مولکولها دوستدار محیط زیست هستند گرچه آزاد شدن هر مبردی به ازن آسیب می رساند.
کاربردهای مبرد:


بیشتر مبردها برای کارکرد در رنج دمایی ویژه و یا کارکرد ویژه ای طراحی شده اند. تهویه مطبوع کاربرد دما بالا بوده و مبرد مخصوص آن R22 است. بنابراین هر زمان فردی در مورد تهویه مطبوع صحبت می کند طبیعتا در مورد R22 صحبت می کند. در جدول زیر شش کاربرد مبردهای مشهور لیست شده است جدول اشباع برای تبدیل فشار مبرد به دمای متناظر با آن یا تبدیل فشار به دما است. افزایش یا کاهش فشار مبرد باعث تغییر در دما می شود. به همراه داشتن چنین کارتی برای هر تعمیرکار تجهیزات تبریدی ضروری است.

یک مبرد فشار پایین است که برای چیلرهای سانتریفیوژ 200 تا 500 تنی استفاده می شود. مبرد غیر سمی و پایداری است. رنگ ویژه آن پرتقالی است. سوپاپ اطمینان آن در فشار 15 PSI یا 46 C0 عمل می کند.
خواص اشباع مبرد R12:
یک مبرد غیر سمی و بدون کلر و غیرخورنده است که از سال 1936 مورد استفاده قرار گرفته است. این مبرد برای کاربردهای دمایی رنج متوسط استفاده می شود.
خواص اشباع مبرد R134a :
بیست سال قبل کشف گردید. خواص آن مشابه R12 بوده و نمی تواند با روغن های معدنی و الکیل بنزین کار نماید از این رو به روغن های پلی استر نیاز دارد. این مبرد براساس کارکرد کمپرسور مورد استفاده قرار می گیرد.
خواص اشباع مبرد R22:
در دهه 40 عرضه شده و درکاربردهای دما بالا دارای راندمان بالایی است و همچنین در تهویه مطبوع کاربرد فراوانی دارد. این مبرد غیرخورنده و پایدار است. بدلیل اینکه جاذب قوی رطوبت است بایستی با فیلتر درایرهای بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.
مخلوط آزئوتروپیک: مبرد با شماره های R500 شناخته می شوند. یک آزئوتروپیک مخلوط دو مبرد خالص است که مبرد سومی را تشکیل داده و خواص ویژه خود را دارد. حق تولید این مبردها مختص تولید کننده ای است که این مخلوط را بدست آورده است. تکنسین های قدیمی در مواردی سعی می کردند تا با اضافه کردن R12 به R22 ترکیبی بدست آورند که خواص ویژه ای داشته باشد که ابدا پیشنهاد می کنیم چنین کاری را انجام ندهید.
خواص مبرد R502: این مبرد در سال 1961 تولید شد و برای کاربردهای دما پایین بسیار مناسب می باشد. در دمای پایین دارای فشار ساکشن بالاتر بوده و سبب برگشت روغن به کمپرسور می شود.
خواص مبرد R507 : یک مبرد آزئوتروپیک و دوستدار لایه ازن است که خواص آن مشابه با R502 می باشد. مبرد R507 برای تغییر مبرد مناسب نیست زیرا روغن های معدنی و الکیل بنزین ها با آن سازگار نیستند.
مبردهای غیر آلی سری 700: وزن اتمی آمونیاک 17 است بنابراین سری این مبرد R717 است. وزن اتمی کربن 44 بوده بنابراین سری این مبرد R744 است. این مبردها را می توان در دماهای پایین بکار برد.

قبلی
دلایل خرابی کمپرسورهای اسکرو
بعد
اجزاء سیکل تبرید

پست های مرتبط

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین