آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

انواع پرشرسوئیچ

پرشرسوئیچ یا کنترل کننده فشار وسیله ای است برای قطع و وصل مدار الکتریکی در زمانیکه فشار در سیستم به میزان تنظیمی برسد مورد استفاده قرار می گیرد. ترموستات یا کنترل کننده دما هم وسیله ای است برای قطع و وصل مدار الکتریکی در زمانیکه دما در سیستم به میزان تنظیمی برسد. در بیشتر سیستم های تبرید پرشر سوئیچ ها و ترموستات ها سه کار اصلی انجام می دهند که عبارتند از :
1. کنترل   2. اخطار   3. ایمنی

در تصویر زیر در نمودار سمت چپ کنترل نشان داده شده است. در زمانیکه فشار یا دمای سیستم از میزان تنظیمی زیادتر شود با استفاده از پرشر سوئیچ یا ترموستات می توان اخطار یا آلارم دریافت نمود که در تصویر زیر در نمودار وسطی قابل مشاهده است.

در  تصویر زیر یک سیکل تبرید که از اجزاء اصلی شامل کمپرسور و کندانسور، اواپراتور و شیر انبساط تشکیل شده است  را مشاهده می کنید. پرشرسوئیچ دانفوس دما را در اواپراتور مانیتور می کند و به شیر EVR سیگنال می فرستد. پرشر نوع KP70 که بر اساس فشار ساکشن کمپرسور را روشن می کند، قسمت فشار بالای این کنترولر از افزایش فشار کندانسور با قطع مدار فرمان در صورت ضرورت از کمپرسور محافظت می کند. برای مثال زمانیکه فن کندانسور قطع بشود یا کویل کندانسور کثیف باشد و یا دچار گرفتگی شده باشد، پرشر سوئیچ به این ترتیب عمل می کند.

 

شماتیک سیکل تبرید و پرشر سوئیچکنترل کننده های قطع و وصل یا همان پرشر سوئیچ ها و ترموستات های دانفوس که از نوع On و Off هستند در چیلر های تراکمی و سردخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند و به شش گروه اصلی طبقه بندی می شوند که عبارتند از:

 • پرشر KP ( Pressure Switches and thermostats)
 • پرشر KPR ( Pressure switches)
 • پرشر KPU( Pressure Switches and thermostats)
 • پرشر RT ( Pressure Switches and thermostats)
 • پرشر MP ( Oil differential Pressure Switches)
 • پرشر UT ( Universal thermostat)

مدل های پرشر سوئیچ دانفوسروش کار این محصولات شبیه به هم است و همگی دارای قطعات مکانیکی هستند که بنابر نوع کارکردشان تنظیم شده اند. هر پرشر سوئیچ یا ترموستات از سه قسمت اصلی تشکیل شده که عبارتند از:

 1. سنسور                    2. سوئیچ                        3. تنظیمات

تنظیمات به ما اجازه می دهند مقادیر را تا اندازه دلخواه تنظیم نماییم. جزء اصلی تنظیمات، فنر اصلی است که در حین تنظیم کردن تغییر حالت می دهد تا میزان تنظیمی مورد نظر بدست بیاید. میزان و روش تنظیم هم همیشه در کتابچه های راهنما همراه با پرشر ها موجود است.

اما تکنولوژی که در پرشرها و ترموستات ها بکار گرفته می شود و همچنین نیروهای متناسب و مسیرهای وارد شده به آنها را که شامل رنج کنترلی، ثابت زمانی و شارژهای مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم. کلا چهار تکنولوژی اصلی در پرشر سوئیچ ها و ترموستات ها استفاده می شود که عبارتنداز:

 • تکنولوژی بلوز یا دمیدن Bellows
 • تکنولوژی فنری یا دیافراگم Diaphragm
 • تکنولوژی پیستونی     Spring Loaded Piston
 • تکنولوژی لوله بردن Bourdon Tube

تکنولوژی بلوز بیشتر برای کاربردهایی با رنج فشار متوسط و پایین مناسب می باشد و در بیشتر محصولات دانفوس از این تکنولوژی استفاده شده است. تکنولوژی نوع دیافراگمی هم برای کاربردهای رنج فشار متوسط و دمای پایین مناسب است  و همچنین برای سیالاتی با پالس های قوی مناسب می باشد. تکنولوژی نوع پیستونی برای کاربردهایی با رنج فشار بالا و در سیستم هایی که فشار سریع تغییر می کند مناسب می باشد. اما تکنولوژی لوله بردن برای اندازه گیری فشار سیالات غیر مایع مناسب بوده و از این رو برای بسیاری از کاربردها متاسفانه نمی توان از آن استفاده نمود.

رنج کارکرد مدل سینگل KP از فشار منفی 0/9 بار تا 42 بار و مدل دابل KP تا فشار 32 بار است. رنج کارکرد مدل سینگل KPR تا 18 بار است و مدل KPU فشار بیشتری را می تواند تحمل کند تا 42 بار و مدل RT  هم از منفی 0/8 تا 30 بار را تحمل می کند. تکنولوژی بکار رفته در همه آنها از نوع  Bellows است.

رنج کارکرد هر کدام از ترموستات ها دارای ویژگی خاصی است، برخی از آنها از تکنولوژی دیافراگم و برخی از تکنولوژی Bellows استفاده می کنند. بنابر نوع کاربرد باید بدانیم که از چه نوع پرشر یا ترموستاتی استفاده نماییم. ترموستات از سه نوع شارژ در حباب ترموستات استفاده می کند که شامل شارژ بخار، شارژ جزئی و شارژ جذبی است. هر شارژ دارای ویژگی ها و امتیازاتی است که بنا بر نوع کاربرد می توانیم از نوع ترموستات مناسب استفاده کنیم.

زمانیکه از ترموستات استفاده می کنیم یک زمان تاخیر قابل اندازه گیری بین تغییر دمای سیال و عکس العمل سوئیچ وجود دارد. این زمان بدلیل انتقال دما از سیال به حباب است و زمان برای عکس العمل شارژ حباب نیاز است. این زمان تاخیر را ثابت زمانی می نامند.

کنتاکت:

کنتاکت مسئول تغییر حالت مدار فرمان سیستم است. در بازار چندین مدل سیستم کنتاکت وجود دارد. شرکت دانفوس از دو مدل کنتاکت استفاده می کند. نود درصد مدلهای دانفوس از سیستم SPST استفاده می کنند. بسته نوع کاربرد کنتاکت سوئیج ها از مواد مختلفی می توانند ساخته شوند. انتخاب نوع کنتاکت وابسته به نوع بار و میزان بار مصرفی است. کنتاکت ها ا زجنس آلیاژ نقره بوده و اکسید کادمیوم و طلا موادی هستند که در کنتاکت ها می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

قبلی
بوستر پمپ آتش نشانی
بعد
سنسورهای تبرید

پست های مرتبط

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین