آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

تجهیز مافلر ( Muffler )

مافلر، قطعه ای است که در کمپرسورهای پیستونی در خط دیس شارژ کمپرسور نصب می شود. این قطعه در کمپرسورهای اسکرو و اسکرال نصب نمی شود. در داخل این قطعه صفحات یا بافل هایی وجود دارند که بصورت پشت سر هم قرار گرفته اند تا مسیر عبور گاز را تشکیل بدهند. زمانیکه گاز داغ دیس شارژ وارد می شود به این صفحات برخورد میکند و پالس ها گرفته می شوند. گاز در کمپرسورهای پیستونی بصورت پالسی بیرون می آید. در کمپرسورهای اسکرو هم گاز بصورت پالسی است اما میزان هرتس در این کمپرسورها بالا است یعنی تعداد پالس ها بسیار زیاد است و ضربه ای احساس نمی شود. اما در کمپرسورهای پیستونی تعداد پالس ها در دقیقه چون کمتراست بنابراین گاز خروجی را بصورت ضربات یا تپش هایی احساس خواهید نمود که این ضربات و نوسانات گاز خروجی می تواند در اتصالات سبب شکستگی و لرزش های زیادی شود. زمانیکه این قطعه را نصب می کنیم، صفحات درون آن سبب تعدیل پالس ها شده و جریان خروجی بافلر یک جریان گاز نسبتا یکنواخت تری خواهد بود که لرزش و ضربه زیادی ندارد. از اینرو در کمپرسورهای پیستونی این قطعه نصب می شود.

قبلی
دلایل اصلی خرابی بویلرها
بعد
تجهیز دی اریتور ( Deaerator )

پست های مرتبط

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین