آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

تست و رفع عیب شیر انبساط

ابزاری که برای این کار نیاز است عبارتند از گیج منیفولد و یک دماسنج چند منظوره و در صورت امکان سوپرهیت و سابکول متر. برای درک بهتر سیستم نیاز به دانستن دما و فشار سیستم است بنابراین باید از ابزار مناسب اینکار استفاده کنید.به خاطر داشته باشید که قبل نصب گیج، سیستم را بررسی نمایید و در صورت ضرورت اینکار را انجام دهید. برای تست یک شیر انبساط بایستی گیج را پس از 5 دقیقه از راه اندازی سیستم و پایدار شدن شرایط آن نصب نمایید. همچنین برای تست شیر انبساط بایستی حتما قبل از آن فیلتر درایر را چک کنید.
حباب اکسپنشن را پیدا کنید آنرا از خط ساکشن جدا نمایید. حباب را در دست تان بگیرید و تغییرات گیج را مشاهده کنید. فشار گیج قرمز رنگ با ورود مبرد بیشتر به اواپراتور پایین خواهد آمد( افت فشار 25 psi). اگر گیج تغییر زیادی نکرد اکسپنشن مشکل دارد. حال حباب را در آب سرد قرار دهید. گیج فشار بالا باید افزایش یابد تا جریان مبرد به اواپراتور کاهش یابد. چنانچه باز گیج تغییر نکرد یا اندکی تغییر کرد اکسپنشن مشکل دارد( افزایش فشار 25 psi).
اگر اکسپنشن این تست را رد نکرد باید تعویض گردد. دقت کنید هر بار که سیستم باز می شود باید از نیتروژن استفاده کنید و فیلتر درایر را تعویض نمایید. مشکل دیگر اکسپنشن رد نکردن زیاد مبرد به اواپراتور است که ناشی از بزرگ گرفتن اکسپنشن یا عدم نصب صحیح حباب در خط ساکشن است.
در لوله های 7.8 اینچ و کوچکتر، حباب باید در ساعت 12 نصب شود و در لوله های بزرگتر از 7.8 اینچ در ساعت 4 یا 8 بایستی حباب را بر روی خط ساکشن نصب نمود. حباب نباید در ساعت 6 نصب شود.
برخی از اکسپنشن ها دارای صافی هستند که ممکن است گرفتگی پیدا کنند یا در برابر جریان مبرد مقاومت بیابند. پیشنهاد نمی شود که شیر اکسپنشن را تعمیر کرد بلکه بهتر است آنرا تعویض نمود .

قبلی
سیستم تولید هوای فشرده
بعد
دلایل اصلی خرابی بویلرها

پست های مرتبط

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین