آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

پمپ داون سیستم های تراکمی

پمپ داون روشی است که از طریق آن گاز کل سیکل را جمع آوری نموده و به قسمت فشار بالای سیستم می فرستیم یعنی گاز از قسمت اواپراتور، خط مایع بعد از شیر برقی، ساکشن و کمپرسور جمع آوری شده وبه قسمت فشار بالا ارسال می شود تا ما بتوانیم تعمیرات مورد نظرمان را بر روی کمپرسور، اکسپنشن و اواپراتور انجام بدهیم. روشی وجود دارد به نام پمپ داون اتوماتیک یا پیوسته که در هر مرحله خاموشی انجام می شود.
برا پمپ داون کردن چه باید کرد؟ در صورتی که گیج فشار بر روی سیکل نصب نباشد یک گیچ منیفولد بر روی ساکشن و دیس شارژ کمپرسور نصب می کنیم و در مرحله بعد جام کردن لوپرشر Low Pressure است که یا باید آنرا بر روی میزان پایین تنظیم نماییم . در مرحله بعد شیر سرویس خط مایع را می بندیم و مایع مبرد دیگر اجازه ورود به شیر برقی و اکسپنشن و اواپراتور و کمپرسور را نخواهد داشت در نتیجه مایع مبرد پشت شیر سرویس گیر می افتد و اجازه عبور را پیدا نمی کند. سپس کمپرسور را روشن و گاز ساکشن از قسمت اواپراتور و ساکشن و کارتر کمپرسور مکیده شده و به قسمت دیس شارژ به کندانسور و رسیور آن فرستاده می شود. از آنجاییکه سیکل دوباره تکرار نمی شود و مبرد سیکل را دور نمی زند، فشار ساکشن افت پیدا کرده در نتیجه گاز موجود در قسمت ساکشن و اواپراتور و کمپرسور تخلیه می شود به قسمت فشار بالای سیکل و به این ترتیب سیستم پمپ داون می شود و ما می توانیم تعمیرات مورد نظر را انجام بدهیم. پس از انجام این کارها بایستی تنظیمات لوپرشر را به تنظیمات اولیه برگردانیم .
اگر بتوانیم در هر مرحله خاموشی در سیستم عملیات پمپ داون را انجام دهیم می توانیم از مزایای بیشتری برخوردار شویم. پمپ داون اتوماتیک یا پیوسته به چه صورت کار میکند؟
در یک سیکل تراکمی که از یک کمپرسور، کندانسور، اکسپنشن و اواپراتور تشکیل شده است برای پمپ داون کردن بایست شیر سرویس خط مایع را ببندیم تا مبرد موجود در قسمت های فشار پایین به سمت فشار بالا فرستاده بشود. حال می خواهیم این کار را در هر زمان خاموشی انجام بدهیم. یک دیاگرام منطقه فرمان سیکل تراکمی را بررسی می کنیم. ترموستات به کمپرسور فرمان روشن و خاموش شدن نمیدهد بلکه به شیر برقی خط مایع میدهد در نتیجه زمانیکه کنتاکت باز ترموستات بسته شود جریان برق به شیر برقی رسیده و شیر برقی خط مایع باز می شود در نتیجه ورود مبرد به اواپراتور را خواهیم داشت و در پی آن افزایش فشار اواپراتوررخ می دهد به این ترتیب کنترل فشار پایین تیغه بازش بسته می شود و کمپرسور در مدار قرار میگیرد. در زمان خاموشی ترموستات تیغه اش باز می شود و شیر برقی هم بدون برق شده و دیگر مایع مبرد وارد اکسپنشن و اواپراتور و خط ساکشن نمی شود. در نتیجه فشار در اواپراتور کاهش می یابد و تا به حدی می رسد که لوپرشر فرمان قطع می دهد و تیغه باز میشود به این ترتیب وقتی کنتاکت لوپرشر باز شود کمپرسور هم دیگر کار نخواهد کرد و فن های کندانسور هم خاموش می شوند. زمانیکه ترموستات فرمان میدهد و شیر برقی خط مایع مسیر را باز می کند هنوز فشار به میزان مناسب برای استارت کمپرسور نرسیده و لوپرشر کنترل تیغه اش باز بوده و کنتاکت بسته نشده است و زمانیکه فشار آن به میزان مناسب برسد لوپرشر کنترل روشن شده و به این ترتیب کمپرسور با مدار پمپ دان در مدار قرار می گیرد.
اگر ترموستات به میزان تنظیمی برسد، کنتاکت بسته را باز می کند و باز شدن کنتاکت فرمان موجب بدون برق شدن شیر برقی شده و دوباره پروسه تکرار می شود. برای پمپ داون کردن اتوماتیک یک سیکل تراکمی فقط تغییر منطقه فرمان کافی نیست بایستی به قسمت مکانیکی هم توجه نمایید برای مثال فشار. چنانچه فشار لوپرشر را بر روی صفر تنظیم کنیم یعنی کمپرسور تا فشار صفر پی اس آی کار بکند و بعد خاموش بشود و این به معنی وجود یک تراکم نسبتا بالایی برای کمپرسور است. همین طور در کمپرسورهایی که با گاز ساکشن خنک می شوند در صورتیکه گاز ساکشن به سیم پیچ نرسد دمای سیم پیچ افزایش می یابد. پس بهتر است که فشار را در صفر پی اس آی تنظیم نکنیم بلکه 10 تا 20 پی اس آی تنظیم نماییم. در برخی منابع فشار قطع برای پمپ دان را حداقل 20 پی اس آی ذکر می کنند. کمپرسورهای اسکرال محدودیت هایی در پمپ داون کردن دارند و مینیمم مقدار تنظیم فشار لوپرشر برای پمپ داون را باید از کاتالوگ سازنده بدست آورد.

قبلی
سیستم های Variable Refrigerant Flow
بعد
ترموستات اتاقی در تهویه مطبوع

پست های مرتبط

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین