آب و دما همراه شما در طراحی ، خرید و اجرای حرفه ای تاسیسات

گپ رینگ پیستون

برای تعمیر کمپرسور سیلندر پیستونی و اسکرو نیاز به داشتن تلورانس ها و میزان لقی های مجاز می باشیم. در کمپرسور سیلندر پیستونی میزان های مجاز توسط شرکت های سازنده کمپرسور و سازنده قطعات کمپرسور اعلام می شود. برخی از این مقادیر شامل لقی بین روتور و استاتور و لقی مجاز شاتون ها و لقی مجاز بوش ها و دیگر لقی ها و تلورانس های کاربردی است. در این مبحث میزان مجاز گپ رینگ کمپرسور و خوردگی مجاز سیلندر کمپرسورهای سیلندر پیستونی مورد بررسی قرار می گیرد.
گپ رینگ ها به همراه دیگر تلورانس های کمپرسور یک موضوع گیج کننده برای برخی از تعمیرکاران می باشند. میزان حداقل و حداکثر گپ رینگ مشخص کننده راندمان و کارکرد درست رینگ ها و پروسه کمپرس کردن کمپرسور است. میزان حداقل تلورانس بایستی برای رینگ در نظر گرفته بشود تا در هنگام کارکرد کمپرسور در حداکثر دمای کاری دارای بیشترین راندمان باشد.
پیشنهاد می شود حداقل فاصله 0.0035 اینچ به ازاء هر اینچ قطر سیلندر برای میزان مجاز گپ رینگ در نظر گرفته شود. برای مثال حاصلضرب قطر سیلندر 4 اینچی در مقدار 0.0035 اینچ برابر می شود با حداکثر فاصله 0.014 اینچ. توجه نمایید که تمام این مقادیر توسط شرکت های سازنده بصورت دقیق اعلام شده اند. حداکثر میزان گپ رینگ مهمترین قسمت راندمان رینگ است. فاصله زیاد باعث از دست رفتن گاز کمپرس شده و کنترل روغن ضعیف و بروز پدیده پیستون بلوباین یا ورود گاز کمپرس شده از سیلندر به کارتر کمپرسور می شود و همچنین باعث از دست رفتن قدرت و کنترل بر روغن کاری و فرار روغن از کمپرسور می گردد. به جز استفاده از فرمول های تقریب زنی گپ رینگ می توان از جداول Clearance Ring Gap که توسط شرکتهای مختلف ارائه می شود هم استفاده نمایید. بخاطر داشته باشید که سازندگان مختلف کمپرسور سخت گیریهای زیادی برای تلورانس های مجاز به خرج می دهند و در صورت افزایش سایز سیلندر نسبت به سایز اولیه مورد استفاده به ازاء افزایش تقریبی هر یک هزارم اینچ قطر سیلندر بایستی میزان گپ رینگ به سه هزارم اینچ افزایش پیدا کند.
برای چک کردن گپ رینگ بایستی رینگ را در پایین ترین قسمت سیلندر نصب کرد. دقیقا در زیر محل شروع کورس پیستون در سیلندر، این قسمتی است که خورده نشده و رینگ برای سیلندر در این شرایط طراحی شده است. نصب رینگ در محل خورده شده نشانگر افزایش گپ رینگ است که برابر میزان خوردگی سیلندر است. توجه کنید که در قسمتهای بالای سیلندر میزان خوردگی بیشتر است پس میزان گپ رینگ به 0.012 اینچ می رسد که باعث افزایش گپ رینگ به میزان 0.036 اینچ می شود. بنابراین ممکن است رینگ دارای 0.061 اینچ گپ در آن قسمت سیلندر باشد و این میزان تلورانس بینابینی است که سازنده پیشنهاد می کند. به این دلیل باید حداکثر میزان خوردگی 0.003 اینچ سیلندر را در نظر بگیریم و در هیچ موردی نباید برای تعویض رینگ به 0.012 اینچ تجاوز بکند. در مواردی که خوردگی سیلندر به میزان گفته شده برسد باید سیلندر ریبور بشود و رینگ مناسب با سایز بالاتر نصب بشود. چک کردن میزان گپ رینگ می تواند میزان خوردگی سیلندر را نشان بدهد و به این ترتیب استفاده از رینگ با سایزهای اشتباه جلوگیری نماید.

قبلی
راندمان و اتلاف انرژی بویلرها
بعد
سیکل تبرید (Refrigeration Cycle)

پست های مرتبط

× مشاوره و پشتیبانی آنلاین